Vendburimet e naftës i jepen kompanisë që ka borxhe ndaj shtetit shqiptar

07/06/2018 21:20

Përveç lidhjeve të errëta me rusët, koncesioni i fituar nga Transoil Group për 3 vendburimet e naftës, Gorisht-Kocul, Cakran-Mollaj dhe Amonicë, ka një sërë shkeljesh procedurale, financiare, por edhe konflikti interesi.

Transoil Group, e cila në Shqipëri është e përfaqësuar edhe me kompaninë Visoka Oil Corporation, rezulton të jetë debitore ndaj Albpetrol me rreth 7 mijë ton naftë, e barazvlefshme me 2.5 milion dollarë si dhe detyrime të prapambetura në vlerën e 700 mijë dollarëve. TransOilgroup e ka krijuar këtë borxh nëpërmjet vendburimit të naftës në Visokë, në afërsi të Ballshit, të cilën e shfrytëzon që prej shkurtit 2012. Ky borxh ndaj Albpetrol, automatikisht duhet ta skualifikonte këtë kompani, e jo më ta shpallte fituese.

Sërish kompania shtetërore Albpetrol, ka vepruar me dy standarde. Shoqërisë Phoenix i hoqi vendburimin e naftës së Amonicës sepse krijoi një borxh prej 1500 tonë naftëm e barazvlefshme me 100 mijë dollarë, pra 32 herë më pak se kompania TransOil Group e cila vijon të ketë vendburimin e Visokës, por mbi të gjitha ka përfituar edhe 3 vendburime të reja.

Kjo përveçse është paradoksale, krijon një precedent të rrezikshëm në pasigurinë e marrëveshjeve hidrokarbure mes shoqërive të huaja dhe shtetit shqiptar. Pak kohë më parë, ish drejtori i AKBN-së, vuri në dijeni Ministrin Gjiknuri për problemet që kompania Transoil Group po i sillte buxhetit të shtetit, nëpërmjet shfrytëzimit të vendburimit në Visokë.

Ndërsa së fundmi, në shkurt 2018, AKBN i tërhoqi vëmendjen Transoil Group që të respektojë marrëveshjen për vendburimin e Visokës, ose në të kundërtën do t’i revokohej licenca.

Një tjetër kriter i shkelur nga kompania Transoil Group është pagesa ndaj Albpetrol për të blerë Paketën e të Dhënave, një kriter ky i vendosur përpara se të zhvillohej gara koncesionare. Por, sipas një transaksioni bankar të siguruar nga “Të Paekspozuarit”, Transoil Group e ka kryer këtë pagesë në datë 4 prill 2018, pra, 5 ditë pasi ishte shpallur fitues. Me gjasë, fatura është futur brenda në dosje nga zyrtarë të Albpetrol, pasi në datë 30 mars 2018, Transoil Group i kishe dorëzuar të gjitha dokumentet, përveç pagesës.

Top Channel