Misionet ushtarake, anashkalohet Kuvendi

13/01/2010 08:40

Qeveria ka sjelle ne Parlament nje projektligj qe i heq te drejten e Kuvendit per te miratuar misionet ushtarake qe Shqiperia con jashte territorit te Republikes.

Behet fjale per draftin per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin nr. 9363, date 24.3.2005 “Per menyren dhe procedurat e vendosjes dhe kalimit te forcave ushtarake te huaja ne territorin e Republikes se Shqiperise, si edhe dergimin e forcave ushtarake shqiptare jashte vendit”.

Drafti i ri pritet te hape  polemika, pasi ne nje fare menyre bie ndesh me Kushtetuten, pikerisht ne nenin 12 te saj, qe thekson se “Asnje force e huaj ushtarake nuk mund te vendoset dhe as te kaloje ne territorin shqiptar, si edhe asnje force ushtarake shqiptare nuk mund te dergohet jashte, pervecse me nje ligj te miratuar me shumicen e te gjithe anetareve te Kuvendit”. Projektligji i ri i mberritur ne zyrat e legjislativit permban 11 nene, te cilat fuqizojne konsiderueshem kompetencat e qeverise dhe zvogelojne pushtetin e Kuvendit te Republikes.

Drafti i firmosur nga Kryeministri Sali Berisha dhe nga ministri i Mbrojtjes, Arben Imami, ndryshon totalisht nenin 7 te ligjit ekzistues, ne te cilin Kuvendi i Shqiperise ka te drejten ekskluzive per miratimin e misioneve ushtarake jashte vendit.

Ne ligjin e miratuar ne mars te vitit 2005 nga Parlamenti i dominuar prej socialisteve, theksohet se “Kuvendi i Shqiperise, me kerkese te Keshillit te Ministrave, vendos, brenda 7 diteve nga data e berjes se kerkeses, per pjesemarrjen e Forcave te Armatosura te Republikes se Shqiperise ne operacionet e percaktuara ne piken 3 te nenit 3 te ketij ligji, rast pas rasti, duke percaktuar misionin dhe nivelin e pjesemarrjes, pervec rasteve kur eshte parashikuar ndryshe nga nje marreveshje nderkombetare”.

Ndersa ne projektligjin e ri hiqet fare ky nen dhe shtohet pjesa qe “Keshilli i Ministrave, me propozim te ministrit te Mbrojtjes, vendos per pjesemarrjen e Forcave te Armatosura te Republikes se Shqiperise ne operacionet e caktuara ne ligj, duke percaktuar misionin, nivelin e pjesemarrjes, kohezgjatjen e ketij operacioni, si dhe cdo element tjeter te domosdoshem per mbarevajtjen e operacionit ushtarak”.

Por nuk mjafton me kaq, kompetencat e Kuvendit cungohen edhe me tej, edhe pse ne Kushtetute Parlamenti ka kompetencen supreme per ceshtjet e politikes se jashtme dhe ushtarake. Ne nenin 4 te draftit qe ndryshon ligjin e 2005-s ndryshon neni 8 i ligjit te vjeter, duke i dhene ministrit te Mbrojtjes dhe Keshillit te Ministrave vendimin e pjesemarrjes se misioneve ne nivel kompanie dhe mbi nivel kompanie. Nderkaq, neni 9 i ligjit te vjeter thekson se “Vendimi per pjesemarrjen e Forcave te Armatosura te Republikes se Shqiperise ne misione humanitare nderkombetare jashte vendit merret nga Keshilli i Ministrave, me pelqimin paraprak te Kuvendit. Kerkesa e Keshillit te Ministrave per keto raste shqyrtohet nga Kuvendi brenda 7 diteve”.

Ndersa drafti i ri e heq plotesisht kete nen, duke e shfuqizuar ate. Vetem nje fuqi i eshte lene Parlamentit, qe te vendose me ligj per misionet tona jashte vendit nese Shqiperia do te dergoje misione jashte vendit me nje numer me te madh se 1 mije veta. Por me pas shfuqizohet totalisht neni 15 i ligjit ekzistues, ne te cilin theksohet se “Keshilli i Ministrave, me pelqimin e Kuvendit, vendos per pjesemarrjen e forcave ushtarake te huaja ne misione humanitare ne territorin e Republikes se Shqiperise. Kerkesa e Keshillit te Ministrave per keto raste shqyrtohet nga Kuvendi brenda 7 diteve”. Projektligji pritet te diskutohet ne seancat e para te sesionit te ri qe do te zhvillohet te enjten e ardhshme.
 

Top Channel