Fëmijët që pinë ujë me një përqendrim të lartë të manganit tregojnë nivele më të ulëta të inteligjencës sesa ata që nuk janë të ekspozuar ndaj këtij metali.

Bazuar në një studim që përfshinte më shumë se 350 fëmijë, të cilët furnizoheshin me ujë të pijshëm nga puset në Provincën e Quebec, Kanada, shkencëtarët gjetën një lidhje midis nivelit të administrimit të ujit dhe inteligjencës.

Studiuesi kryesor Mariz Bouchard nga Universiteti i Montrealit, tha se studimi zbuloi se koeficienti i inteligjencës së fëmijëve të ekspozuar ndaj përqendrimeve të larta të manganit në krahasim me fëmijët që nuk ekspozohen ndaj tij ishte gjashtë pikë më i ulët, që përfaqëson një ndryshim domethënës.

Një total prej 362 fëmijë të moshës 6 deri në 13 vjeç u testuan për aftësi të përgjithshme njohëse, shprehëse dhe vëzhguese. Studiuesit ishin në gjendje të nxirrn in këto përfundime duke siguruar pyetësorë në lidhje me llojin e ujit të pijshëm të përdorur nga fëmijët, dietën dhe llojin e ushqimit që ata konsumonin.

Mangani konsiderohet një përbërës thelbësor në dietë dhe gjendet në perime, fruta dhe kokrra. Sidoqoftë, kur administrohet në sasi të mëdha, është një neurotoksinë e fuqishme.

Ekspozimi ndaj përqendrimeve të larta të manganit gjatë punës që bëhet ose përmes mjedisit – çon në ndryshime neurologjike si te fëmijët ashtu edhe te të rriturit. Mangani mendohet se ndikon negativisht në dopaminë dhe serotonin, neurotransmetuesit që janë shumë të rëndësishëm për procesin njohës

Top Channel