Një delegacion i nivelit të lartë nga Kongresi i Autoriteteve Lokale dhe Rajonale të Këshillit të Evropës, i përbërë nga Presidenti i Kongresit Anders KNAPE (Suedi), Presidenti i Dhomës së Rajoneve, Gunn-Marit HELGESEN (Norvegji) dhe Presidenti i Dhomës së Autoritetet Lokale, Xavier CADORET (Francë), kanë realizuar një mision në Tiranë nga 4 deri në 6 shkurt për të parë situatën aktuale të demokracisë vendore në Shqipëri, në veçanti kundër sfondit të zgjedhjeve lokale të mbajtura në 30 qershor 2019.

Misioni iu kushtua takimeve me aktor të ndryshëm, përfshirë Presidentin e Republikës, Zëvendës Ministrin e Brendshëm, Kreun e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Kryetarin e Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste, Kryetarin e Partisë Demokratike të opozitës, etj. kryetari i Bashkisë së Tiranës, përfaqësues të trupit diplomatik ndërkombëtar, OJQ-të dhe shoqatat e vetëqeverisjes territoriale si dhe Avokati i Popullit.

Referuar situatës së pakënaqshme që pasoi zgjedhjet lokale të vitit të kaluar, Presidenti i Kongresit Knape rikapituloi nevojën që Shqipëria të ndjekë kursin e reformës. “Nuk ka demokraci funksionuese në nivelin e Shtetit pa një demokraci pluraliste dhe të gjallë në nivelin lokal. Kongresi do të vazhdojë të mbështesë Shqipërinë në përpjekjet e saj për konsolidimin e vetëqeverisjes territoriale me anë të krahasimit dhe bashkëpunimit të synuar. Forcimi i konsultimeve midis qeverisë qendrore dhe nivelit lokal dhe luftës kundër korrupsionit janë të një rëndësie të veçantë për Kongresin në këtë drejtim “, tha Knape.

“Për fat të keq, zgjedhjet lokale të vitit 2019 nuk ishin të favorshme për forcimin e demokracisë lokale në Shqipëri, por kanë çuar në më pak pluralizëm në bashki dhe në një erozion të mëtejshëm të besimit të qytetarëve në institucionet e këtij vendi”, deklaroi Gunn-Marit Helgesen , Presidenti i Dhomës së Rajoneve të Kongresit.

“Si qeveria ashtu edhe opozita nuk duhet të qëndrojnë indiferentë përballë një situate të tillë dhe ata duhet të veprojnë në mënyrë të përgjegjshme, sipas roleve të tyre specifike në procesin demokratik, në mënyrë që të sigurojnë zgjedhjet që ofrojnë një zgjedhje pluraliste për votuesit. , si në nivel kombëtar ashtu edhe në atë lokal ”, theksoi Helgesen.

Vijon…

Top Channel