Tani le të ndalemi tek disa prej organizatave që kanë marrë para nga Soros. Rrjeti i tyre ëshët shumë i gjërë. Disa vazhdojnë të ekzistojnë dhe disa të tjerë jo. Por ne po japim një listë me ato më kryesoret.

 1. ” Lëvizja Europiane në Shqipëri,
 2. “Qendra për studime parlamentare”,
 3. Lëvizja “Mjaft”,
 4. Partnerët e Shqipërisë,
 5. Instituti për demokraci dhe ndërmjetësim,
 6. Këshilli Zgjedhor i Shqipërisë “Respublika”,
 7. Instituti i mediave shqiptare,
 8. Instituti shqiptar i studimeve ndërkombëtare,
 9. Instituti shqiptar për studime bashkëkohore,
 10. Komiteti shqiptar i Helsinkit,
 11. Aleanca gjinore për zhvillim,
 12. Shoqata  “Refleksione”,
 13. Shoqata për popullsinë dhe zhvillimin,
 14. BIRN Albania,
 15. Open Data Albania,
 16. Open Spending Albania
 17. Qendra për përparimin e zhvillimit njerëzor (CUCHR).
 18. Platforma shqiptare për avokim të politikave,
 19. “Transparency International”- Shqipëri,
 20. Instituti “Agenda”,
 21. Instituti për menaxhim Lindje-Perëndim.
 22. Organizata “Lëviz Albania”
 23. Lëvizja Rinore Egjiptiane Rome
 24. Shoqata “Fëmijët janë e ardhmja”
 25. “Instituti për Studime Politike”
 26. “Porta vendore”
 27. “Dhoma Zgjedhore”
 28. Qendra për Studimin e Demokracisë dhe Qeverisjes

Këto janë vetëm disa nga organizatat që kanë përfituar dhe vazhdojnë të përfitojnë fondet e Soros. Një pjesë e tyre janë shumë të dëgjuara, ndërsa pjesës tjetër pak njerëz ua dinë emrin.

Por, këtu vijmë tek një pikë e nxehtë debati rreth aktivitetit të Sorosit në Shqipëri. Duke qenë se shumica e projekteve që marrin këto fonde, kanë të bëjnë me qeverisjen, më ligjet dhe me institucionet shtetërore, dyshimet janë ngritur se përmes tyre Soros kontrollon politikën shqiptare.

Lexoni këtu të gjitha lajmet për Top Story

Top Channel