Foto ilustruese

Këshilli i Lartë i Prokurorisë ka njoftuar se ditën e nesërme datë 6 tetor 2020 do të organizohet mbledhja plenare online me të gjithë anëtarët e Këshillit, si dhe të ftuar përfaqësues nga Ministria e Drejtësisë, programet EURALIUS dhe OPDAT në kushtet e distancimit social si rezultat i pandemisë COVID-19.

Në rendin e ditës është miratimi i procesverbalit të mbledhjes plenare të datës 30.09.2020, pezullimin e procedimit disiplinor nr. 251/31, dt. 21.07.2020 i filluar ndaj magjistratit, me detyrë Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe të tjera pyetje përgjigje e diskutime.

Njoftimi i plotë i KLP-së:

Informacion mbi mbledhjen;

Dita/Data: E Martë06.10.2020

Ora: 11:00
Kohëzgjatja: ———
Modaliteti: Online
Thirrur nga: Kryetari          
Pjesëmarrësit:                   Anëtarët

 Kjo mbledhje do të organizohet online në lidhje Zoom me të gjithë anëtarët e Këshillit, si dhe të ftuar përfaqësues nga Ministria e Drejtësisë, programet EURALIUS dhe OPDAT në kushtet e distancimit social si rezultat i pandemisë COVID-19.

Rendi i ditës;

Miratimi i procesverbalit të mbledhjes plenare të datës 30.09.2020
Pezullimin e procedimit disiplinor nr. 251/31, dt. 21.07.2020 i filluar ndaj magjistratit, me detyrë Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Top Channel