Ndarja e mandateve sipas votave të numëruara deri më tani. Projeksioni
në rang kombëtar, koalicioni i majtë ASHE 84, koalicioni i djathtë APMI
56.

Qarku Tiranë, koalicioni i majtë ASHE 19 mandate, koalicioni i djathtë APMI 13 mandate

Qarku Elbasan, koalicioni i majtë ASHE 8 mandate, koalicioni i djathtë APMI 6 mandate

Qarku Durres, koalicioni i majtë ASHE 7 mandate, koalicioni i djathtë APMI 6 mandate

Qarku Shkodër, koalicioni i majtë ASHE 6 mandate, koalicioni i djathtë APMI 5 mandate

Qarku Fier, koalicioni i majtë ASHE 11 mandate, koalicioni i djathtë APMI 5 mandate

Qarku Vlorë, koalicioni i majtë ASHE 8 mandate, koalicioni i djathtë APMI 4 mandat

Qarku Korçë, koalicioni i majtë ASHE 7 mandate, koalicioni i djathtë APMI 5 mandate

Qarku Berat, koalicioni i majtë ASHE 6 mandate, koalicioni i djathtë APMI 2 mandate

Qarku Lezhë, koalicioni i majtë ASHE 4 mandate, koalicioni i djathtë APMI 3 mandate

Qarku Gjirokastër, koalicioni i majtë ASHE 4 mandate, koalicioni i djathtë APMI 1 mandat

Qarku Kukës, koalicioni i majtë ASHE 1 mandat, koalicioni i djathtë APMI 3 mandate

Qarku Dibër, koalicioni i majtë ASHE 3 mandate, koalicioni i djathtë APMI 3 mandate

Top Channel