Me pak investime per bashkite dhe komunat

29/08/2009 09:15

Bashkite dhe komunat nuk kane mundur te kryejne investimet e duhura.

Shifrat zyrtare nga Ministria e Financave tregojne se gjate muajve janar-korrik 2009, pushteti lokal ka shpenzuar rreth 2.2 miliarde leke me pak se plani. Shpenzimet per pushtetin lokal kane arritur ne rreth 17.9 miliarde leke, nga rreth 20.2 miliarde leke te planifikuara. Sipas Financave, plani nuk ka mundur te realizohet ne masen rreth 11 per qind.

Kundrejt planit vjetor, keto shpenzime kane arritur ne rreth 48.68 per qind te tij.
Krahasuar me nje vit me pare, keto shpenzime rezultojne rreth 5.2 miliarde leke me te larta, ose rreth 48.7 per qind me shume.
Nderkaq, shpenzimet e pergjithshme te buxhetit, ne fund te muajit korrik 2009, kane arritur ne rreth 211.4 miliarde leke, nga rreth 225.1 miliarde leke te parashikuara per kete periudhe, duke u realizuar ne rreth 94 per qind te parashikimit, ose gati 13 miliarde leke me pak.
Pushteti lokal ka treguar se deri ne fund te vitit nuk ka mundur qe t’i kryeje te gjitha shpenzimet e planifikuara. Mesatarja e cdo viti nuk e kalon 85 per qind te planit. Sipas Ministrise se Financave, shkak per kete mosrealizim te shpenzimeve ka qene mungesa e informacionit dhe kultures per te bere tendere ne forme te rregullt ligjore.

Tjeter arsye lidhet me kapacitetin, e cili nuk ploteson nevojat per te pasur nje staf te kualifikuar. Megjithate, shpenzimet e pushtetit lokal lidhen edhe me nivelin e te ardhurave, te cilat nuk duhet te jene poshte planit.

Top Channel