Shqipëria ka sot një nga popullsitë më të reja në Europë, me një moshë mesatare prej 38.2 vjeç, por pas disa dekadash pritet që të jetë popullsia më e plakur, jo vetëm në Europë, por në të gjithë globin.

Llogaritjet janë bërë nga njësia e përpunimit të të dhënave “Visual Capitalist”, që thekson se nivelin më të lartë në botë pritet ta arrijë Shqipëria, që do të ketë 49% të popullsisë mbi 65 vjeç në vitin 2100.

Gëzim Tushi: Mos harroni kemi 700 mijë pensionistë në këtë kohë që flasim, që janë në sistemin e sigurimeve shoqërore. Por po t’i bashkojmë këtu edhe ata që ajnë jashtë skemës së mbrojtjes sociale të sigurimeve shoqërore, atëherë do të thotë që numri i të moshuarve tek ne po rritet. Raporti mes lindjeve dhe vdekjeve është zhbalancuar. Në vitin 2022 kemi patur lindje 700-700 e ca në raport me vdekjet. Shkaqet natyrisht janë disa. Së pari në shoqërinë shqiptare ka ndryshuar stili i të jetuarit, familja moderne, fakti që çiftet kanë synime të tjera të karrierës, të suksesit, kjo bën që të sjellin fëmijë gjithmonë e më pak në jetë. Së dyti ka rënë numri i martesave, është rritur numri i divorceve.

Gazetarja: Sa ndikon emigrimi duke qenë se jemi dëshmitar të largimit veçanërisht të rinisë dhe fuqisë punëtore?

Gëzim Tushi: Fakti që sipas statistikës, vetëm në vitin 2022 kanë qenë 32 mijë kërkesa për azil vetëm në vendet e BE.

Gazetari: Si mund të ndërhyhet për ta përmirësuar situatën dhe për të mos patur këto shifra të zymta?

Gëzim Tushi: Mund të bëhen politika që të nxisin natalitetin, të nxisin bindshmërinë. Sidomos duhet mposhtur varfëria. Numri i fëmijëve që vjen në jetë nuk mjafton as për të mbajtur këtë popullsi që kemi.

 

Top Channel