Harta e re Gjyqësore e propozuar nga KLGJ dhe Ministri i Drejtësisë ka gjetur mbështetjen e Dhomës së Avokatisë Elbasan.

Kjo edhe për faktin që tashmë fizikisht Elbasani është shumë pranë Tiranës. Por Dhoma Avokatisë argumenton se një ndarje e tillë do të ndikojë në uljen e kohës së shqyrtimit të një dosje.

Dhoma e Avokatisë e Elbasanit gjykon më tej se për çështje të ngjashme qytetarët shqiptar janë përballur me vendime të ndryshme. Vendosja e një Gjykate Apeli në Tiranë do të ndikojë edhe në unifikimin e dhënies së drejtësisë.

Harta e re Gjyqësore parashikon 12 gjykata të juridiksionit të përgjithshëm dhe 1 gjykatë Apeli në Tiranë, si rrjedhim, 10 gjykata pritet të shkrihen.

 

 

Top Channel