Kandidatja e PS-së, Eriselda Sefa është në avantazh deri më tani në garën për bashkinë Lushnjë.

Kutia e parë KZAZ 54

Eriselda Sefa 80

Elton Bano 76

Indrit Sefa 13

Kutia e dytë KZAZ  54

Eriselda Sefa 156

Indrit Sefa 17

Eltin Bano 64

Kutia e tretë KZAZ 54

Eriselda Sefa 151

Elton Bano 51

Indrit Sefa  13

Kutia e katërt KZAZ 54

Eriselda Sefa 134

Elton Bano 76

Indrit Sefa 34

Kutia e pestë KZAZ 54

Eriselda Sefa 80

Indrit Sefa 10

Elton Bano 71

Kutia e gjashtë KZAZ 54

Eriselda Sefa 164

Elton Bano 110

Indrit Sefa  27

Kutia e parë KZAZ 55

Eriselda Sefa 127

Elton Bano 43

Indrit Sefa 9

Kutia e dytë KZAZ 55

Eriselda Sefa 156

Indrit Sefa 17

Elton Bano 64

Kutia e tretë KZAZ 55

Eriselda Sefa 112

Elton Bano 65

Indrit Sefa 21

Vota të pavlefshme 6 dhe në total 204

Kutia e katërt KZAZ 55

Eriselda Sefa 85

Elton Bano 84

Indrit Sefa  31

Top Channel