Vota e diasporës, zbardhet vendimi për regjistrimin e adresave të emigrantëve

27/11/2020 19:54

Publikohet në fletore zyrtare vendimi i qeverisë për regjistrimin e adresës së emigrantëve nëpërmjet portalit e-albania.

Vendimi synon që nëpërmjet regjistrimit në portalin e-albania, shqiptarët që jetojnë jashtë vendit të përfitojnë shërbimet e gjendjes civile si edhe të drejtën e votës.

Shtetasit shqiptar me banim jashtë territorit aplikojnë për formularin tip përmes portalit e-albania. Deklaruesi identifikohet në mënyrë të sigurt në portal duke përdorur numrin personal në pasaportë ose letërnjoftimin elektronik të lëshuara nga republika e Shqipërisë.

Sipas vendimit deklaruesi plotëson formularin e deklarimit me të dhënat e adresës së saktë në shtetin ku jeton shoqëruar me dokumente zyrtare që provojnë gjeneralitetet e shtetasit në fjalë.

VENDIMI PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE PËR NJOFTIMIN E DETYRIMIT PËR VETËDEKLARIM TË ADRESËS NGA SHTETASIT SHQIPTARË, QË JETOJNË JASHTË TERRITORIT TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

 

Top Channel