Delegacioni i Bashkimit Evropian dhe Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) në Mal të Zi kanë nënshkruar një kontratë me vlerë 3 milion euro për blerjen e pajisjeve të nevojshme mjekësore dhe pajisjeve mbrojtëse personale për profesionistët e kujdesit shëndetësor.

Kontrata është financuar nga fondet e BE-së, si pjesë e mbështetjes së Malit të Zi për reagimin urgjent ndaj pandemisë së koronavirusit, dhe aktivitetet do të kryhen nga UNDP-ja në bashkëpunim të ngushtë me institucionet përkatëse.

Top Channel