Sigurimi i detyrueshëm i banesave ka edhe një aspekt social. Sa do të jetë çmimi dhe a janë në gjendje familjet shqiptare të përballojnë këtë pagesë?

“Primi i sigurimit për këto lloj rreziqesh varon nga 10 euro në 50 euro, është një vlerë shumë e vogël por e rëndësishme në kësi rreziqesh”, tregon Avni Ponari

Pra, minimalisht me 10 euro në vit, shtëpitë e shqiptarëve do të ishin të siguruara. Sa herë përmbyten dhe sa herë bie tërmet nuk do kishin më nevojë për politikanët që as gjysmën e premtimeve nuk i mbajnë. Janë këta të fundit që pikërisht nuk e kalojnë një ligj të tillë. Ata i përdorin fatkeqësitë për fushatë elektorale dhe për ti bërë reklamë vetes.

“Këto fatkeqësi të gjithë zyrtarët e politikës i kanë përdorur për fushatë duke premtuar kompensime të dëmeve dhe në fakt nuk mbajnë asnjë premtim”, thotë Avni Ponari.

Top Channel