Udhëzime të reja për arsimimin e emigrantëve

09/05/2014 00:00

Administrata Obama ka nxjerrë udhëzime të reja, për të garantuar që shkollat publike po zbatojnë ligjin federal, i cili u jep fëmijëve të emigrantëve të paligjshëm të drejtën për arsim.

Prokurori i Përgjithshëm Eric Holder kujtoi se si, 30 vjet më parë, Gjykata e Lartë vendosi se ligjet, që u mohojnë fëmijëve të drejtën për shkollim bazuar në statusin e emigracionit, shkelin konceptin themelor të drejtësisë.

Por, Departamenti i Drejtësisë vazhdon të marrë njoftime shqetësuese, se disa rajone ndërmarrin masa që pengojnë fëmijët e emigrantëve në arsimim, u shpreh Kryeprokurori amerikan.

Holder përsëriti se shkollat publike kanë detyrimin të regjistrojnë nxënës, pavarësisht nga statusi i emigracionit, raca, ngjyra apo origjina kombëtare.

Top Channel