Kufiri, gjoba dhe riatdhesim

19/12/2009 15:10

54 agjensi ajrore rezultojne te jene gjobitur pergjate ketij viti ne shumen e 17.550.000 sepse sipas policise kufitare te Rinasit shoqerite ne fjale nuk kane respektuar ligjin per te huajt.

Pervec radhitjes se statistikave vjetore gjate analizes se kesaj policie u evidentuan edhe probleme sikurse mungesa e personelit te mjaftueshem, si dhe angazhimi i tyre jashte detyres.

Po keshtu u vu ne dukje domosdoshmeria per bashkepunim me strukturat e tjera shteterore dhe jo shteterore, si dhe mos funksionimi i nje qendre te mbyllur per emigrantet e parregullt qe hyjne nepermjet areoportit te Rinasit.

Gjate ketij viti jane riatdhesuar nepermjet Rinasit 3271 shtetas prej tyre 3301 te daktiloskopuar. Policia ka kapur per akuzen e dhenies se ndihmes per kalim te paligjshem te kufirit 87 persona dhe jane ekstraduar nepermjet Rinasit 89 te tjere. Nga ky aeroport nuk jane lejuar te hyjne ne Shqiperi per shkak te dokumentacionit te parregult dhe te falsifikuar.

Top Channel