Konsumimi i cigareve në ambientet e mbyllura është i ndaluar me ligj, ndërkohë që klientët në lokale përdorin zgjidhje alternative si cigare elektronike dhe vape.

Produktet alternative të nikotinës, vapes, janë të përshtatshme për t’u konsumuar në vendet e mbyllura, pasi ndryshe nga cigarja që nxjerr katran dhe monoksid karboni, përdor baterinë elektrike për të avulluar nikotinën. Avulli shpërbëhet shpejt, duke mos krijuar probleme për persona të tjerë.

Cigaret elektronike “vape” kanë fituar popullaritet dhe përdorim të gjerë si alternativë e nikotinës, shpeshherë si pajisje për lënien e cigares klasike dhe nikotinës në përgjithësi.

Kompania Evapify, që distribuon Crystal Vape në vendin tonë, i sugjeron vape si produkt më i shëndetshëm personave që janë konsumues të duhanit.

Evapify është kompania që ekskluvisht distribuon The original CRYSTAL vapes në mbi 15 shtete të Evropës, përfshirë Zvicrën, Poloninë, Portugalinë, Greqinë dhe shumë të tjera.

Top Channel