Banka Qendrore e Republikës së Kosovës ka bërë me dije se Bankat e Kosovës janë duke funksionuar normalisht, si dhe po merren masat e duhura higjienike në këto hapësira.

Gjithashtu, ju bëhet thirrje qytetarëve që të shfrytëzojnë kartelet bankare apo kanalet elektronike për shërbimet e tyre bankare.

‘’Pas situatës së krijuar si rezultat i Covid19, Banka Qendrore e Republikës së Kosovës ju njofton se të gjitha Bankat e Kosovës janë duke funksionuar normalisht, ashtu sikur edhe zonat 24/7 dhe bankomatët.

Këto hapësira janë duke u dezinfektuar rregullisht nga ana e bankave, por duke pasur parasysh masat mbrojtëse të rekomanduara si pjesë e parandalimit të shpërndarjes së virusit, ju lutemi që degët bankare t’i shfrytëzoni sa më rrallë dhe të përdorni më tepër kartelat bankare, dhe kanalet elektronike për të kryer shërbimet tuaja bankare’’.

Top Channel