Pensioni alternativë/ Tregu modest i pensioneve private vullnetare në Shqipëri

10/11/2019 20:25

Pensionet private vullnetare janë një alternativë për të patur të ardhura shtesë veç pensionit të garantuar shtetëror me skemën e institutit të sigurimeve shoqërore.

Pavarësisht rritjes që vërehet vitet e fundit sektori i pensiove private vullnetare në Shqipëri mbetet modest, dhe është pak i zhvilluar. Në vendin tonë ky treg monitorohet nga auoriteti i mbikëqyrjes financiare, dhe drejtori ekzekutiv Ervin Koci thotë se zgjerimi i sektorit do të përkthehej në aste për ekonominë.

Në Tiranë u takuan në autoritetet mbikëqyrëse nga e gjithë bota. Qëllimi është  zhvillimi dhe mbikëqyrja e marrëveshjeve për fondet e pensioneve, dhe reformat qe duhen ndërmarrë. Në tregun e pensioneve private vullnetare në Shqipëri ushtrojnë aktivitetin e tyre 3 fonde pensioni. Anëtarët para se të bëhen pjesë duhen të informohen qartë për përdorimin e fondeve dhe rreziqet e mundshme, ndërkohë që AMF thotë se mbi 95% e fondeve të pensioneve private në Shqipëri investohen në borxh qeveritar.

Sipas AMF numri i anëtareve në skemat e pensioneve private u rritën me 20% vitin e fundit, ndërsa asetet me 33%.

Top Channel