Për herë të parë në Shqipëri një kompani prodhimi vezësh certifikohet në BE, për produkte Bio.

Kjo është kompania Rea’s, e cla ka hapur një fermë të re në fshatin Vrrinë të Durrësit. I gjithë cikli i prodhimit është krejtësisht bio, që nga ushqimi i pulave që rriten në natyrë e deri tek ambalazhimi dhe magazimi.

Eduard Bregu, Presidenti i Kopmanisë Rea;s thoë se certifikatat bio janë lëshuar jashtë vendit. Që një product të jetë bio certifikimi bëhet si për vete product dhe fermën ashtu dhe për trasportin dhe shpërndarjen finale.

Përdorimi i padrejtë i certifikatave dënohet penalisht, ndërkohë që kompania Rea’s tregohet mjaft strikte për tër uajtur standardet.

Top Channel