Matura, rivlerësim për provimet e keqvlerësuara

01/06/2010 09:00

Pritet që në orët e para të mëngjesit të dalin nga ambientet e AVA-s, ku ishin “ngujuar” për tetë ditë me radhë hartuesit e provimit të letërsisë.

Testi i letërsisë do të përmbajë 25 pyetje, të cilat do të jenë të kombinuara ndërmjet atyre që kërkojnë përgjigje të argumentuara dhe pyetjeve me alternativa.

Në programet shkollore të drejtimit të përgjithshëm për provimin e letërsisë, gjuha shqipe, përfshirë edhe të shkruarit, do të zërë 26 për qind të pyetjeve, që do të përmbajë testi, ndërsa Letërsia 74 për qind.

E njëjta linjë do të ndiqet edhe për tezat e provimeve, që do të hartohen për llojet e tjera të shkollave të mesme në vend.

Tezat e provimit do të klasifikohen në varësi të llojit të shkollës së mesme që ka kryer maturanti. Ndërkohë që këtë vit, procesit të vlerësimit të provimeve të maturës i janë shtuar disa elemente të rinj.

Sipas Ministrisë së Arsimit, do të rivlerësohen të gjitha ato provime, tek të cilat do të konstatohen gabime në vlerësim.

Top Channel