Universitetet, datat dhe dokumentet per regjistrim

12/09/2009 08:25

Sekretarite e fakulteteve do te jene gati sot per te pritur te gjithe studentet fitues, te cilet do te regjistrohen prane degeve ku u ka dale e drejta e studimit.

Menjehere pas daljes se rezultateve te fazes se pare te fituesve, udhezimi per datat e regjistrimeve sqaron se do te priten studentet nga ora 08:00 deri ne oren 18:00 nga datat 12 shtator deri ne daten 18 shtator, i cili do te jete edhe afati i fundit i regjistrimeve.

Duke filluar nga dje, listat e kandidateve fitues gjenden te afishuara parane fakulteteve perkatese dhe drejtorive dhe zyrave arsimore ne çdo rreth. Gjithashtu, çdo kandidat mund te verifikoje nese eshte fitues ne nje universitet apo jo, duke vizituar faqen e internetit te Ministrise se Arsimit dhe Shkences dhe listen e pikeve te fituesit te fundit ne çdo fakultet.

Kandidatet fitues pa humbur kohe te bejne regjistrimin e tyre paraprak ne programin e studimit ku jane shpallur paraprakisht fitues prane sekretarive mesimore te fakulteteve ne datat 12, 13, 14, 15, 16, 17 dhe 18 shtator 2009 prej ores 08:00 deri ne oren 18:00. Per regjistrimin paraprak, kandidati duhet te paraqitet personalisht prane sekretarive mesimore dhe te dorezoje nje dosje individuale, me dokumentet origjinale.

Dokumentet

Diten e regjistrimit maturantet duhet te kene me vete dhe dokumentacionin e nevojshem. Konkretisht, Ministria e Arsimit dhe Rektorati i Universitetit te Tiranes kerkojne si pjese te procedurave deftesen origjinale te pjekurise, ne mungese te saj nje liste notash me fotografi e nenshkruar nga drejtori i shkolles dhe drejtori i drejtorise rajonale perkatese.

Dokumenti i identifikimit: leternjoftim, karte identiteti ose pasaporte dhe fotokopje te tij, ne dosje mbahet vetem fotokopja e dokumentit te identifikimit. Pjese e dosjes jane edhe dy fotografi, mandat arketimi i tarifes se regjistrimit prej 1500 lekesh. Numri i llogarise ku do te dergjet tarifa duhet te kerkohet ne fakultetin perkates.

Shpallja e fituesve

Rektorati i Universitetit te Tiranes ka deklaruar dje se listat e rezultateve te fituesve nuk jane derguar me poste prane fakulteteve perkatese. Kjo procedure eshte zyrtare dhe njihet ne baze te rregulloreve dhe procedurave zyrtare qe kane mes tyre institucionet. Sipas rektoratit kjo nuk eshte bere. Ministria e Arsimit dhe e shkences nuk i ka derguar me poste zyrtare, ashtu siç e kerkon rregulli, listat e shpalljes e rezultateve. Kjo ka bere qe mengjesin e djeshem universitetet t’i terheqin vete rezultatet, duke krijuar keshtu vonesa ne afishim. Listat jane afishuar rreth ores 14:00, nderkohe qe shumica e studenteve kane perdorur internetin per t’u informuar se sa pike kane fituar dhe cili eshte vendi ku ndodhen ne liste. Sakaq, sipas udhezimit te Ministrise se Arsimit, te gjithe studentet duhet te regjistrohen ne fillim ne degen ku kane fituar, me pas nese duan te regjistrohen ne fakultete te tjera te shohin mundesine qe kane ne baze te pikeve dhe preferencave qe kane plotesuar ne formular.
 
Deklarata 

Kandidatet qe nuk kryejne regjistrimin paraprak brenda datave te percaktuara ne kete udhezim, per çfaredo arsye, nuk do te perfshihen ne listen perfundimtare te fituesve dhe do te humbasin te drejten per te vazhduar studimet e larta per kete vit.

Dokumentet qe nevojiten per t’u regjistruar

– Deftese pjekurie origjinale dhe ne mungese, nje liste notash me fotografi, e nenshkruar nga drejtori i shkolles e nga drejtori i Drejtorise Arsimore Rajonale perkatese.
 
– Dokument identifikimi (leternjoftim, ID ose pasaporte) dhe fotokopje te tij.

– Ne dosje mbahet vetem fotokopja e dokumentit te identifikimit. 

– 2 fotografi 

– Mandat arketimi i tarifes se regjistrimit prej 1.500 lekesh (Nr i llogarise ku do te derdhet tarifa duhet te kerkohet ne fakultetin perkates) 

Top Channel