Tatimet, mbi 21 mijë biznese me borxhe; Detyrimet do të mblidhen me forcë

24/08/2018 16:18

Mbi 21 mijë ka shkuar numri i bizneseve ndaj të cilave administrata tatimore ka vendosur barrë hipotekore dhe siguruese për shkak se figurojnë debitore ndaj fiskut.

Lista e gjatë është bërë publike ndaj drejtoria e përgjithshme e tatimeve, dhe ne të figurojnë subjekte tregtar nga të gjitha qytete e vendit.

Barre hipotekore dhe siguruese, është fillimi i procedurave për mbledhjen me force te detyrimeve. Në krahasim me fillim vitin lista është shtuar me mbi 4300 subjekte.

Njoftimi i tatimeve bëhet që personat e tretë të marrin dijeni për fillimin e këtyre procedurave dhe që organet apo institucionet, të cilët kanë bëre regjistrime të pasurive të luajtshme apo të paluajtshme të tatimpaguesve debitorë, të regjistrojnë detyrimin tatimor të papaguar si barrë mbi këtë pasuri dhe të mos lejojnë kryerjen e transaksioneve për transferimin e pasurive të tatimpaguesve debitorë, deri në momentin që detyrimi tatimor i papaguar të arkëtohet.

Me pagimin e plotë të detyrimit, të dhënat e subjektit fshihen nga lista e debitorëve.

Top Channel