Birësimi i fëmijëve nga komuniteti LGBT, çfarë ndodhi me projektligjin

03/03/2022 20:55

Qeveria është tërhequr nga miratimi i projektligjeve që lejonin komunitetin LGBT të birësonin fëmijë.

Këto ndryshime priteshin që të miratoheshin por qeveria shqiptare e ka hequr si mundësi.

Ky komunitet kërkoi që sipas disa vendeve të BE-së të lejohej edhe në Shqipëri birësimi i fëmijëve nga ata, por nuk ia kanë arritur qëllimit.

Ky është një debat i cili vazhdon që nga momenti kur ky komunitet kërkoi disa të drejta rreth zgjedhjes që ata kishin bërë në jetën e tyre.

Top Channel