Më pak regjistrime në shkolla! Shkodër, thirrje nxënësve të regjistrohen në shkollat profesionale

24/07/2021 12:12

Regjistrimi i fëmijëve për herë të parë në shkollë, përmes portalit e-Albania as në Shkodër nuk po rezulton i suksesshëm.

Në zonat e thella malore është problem përdorimi i teknologjisë e po ashtu edhe për komunitetin rom dhe atë egjiptian.

Një pjese e mire e këtyre nxënësve duhet te regjistrohen në shkollën “Salo Halili”.
Ndërsa në shkollën profesionale “Kole Margjini” regjistrimi nuk bëhet ‘online’ por me praninë fizike.

Aplikimet janë të pakta vit pas viti, pavarësisht se shkolla ofron bursë prej 7 mijë lekësh çdo muaj për nxënësit.

Top Channel