Testi mund të rishikohet/ Qendra e provimeve: Pasi të merren të gjitha vlerësimet e rezultateve

12/06/2021 20:04

30 min para nisjes së protestës, reaguan hartuesit e testeve të matematikës të cilët vlerësuan se niveli i provimit ishte mesatar.

Por ndryshe mendojnë mësuesit e matematikës në gjimnazit “Qemal Stafa” të cilët kanë dalë në mbështetje të maturantëve duke theksuar në një letër drejtuar ministrisë ushtrimet që kanë penalizuar maturantët  për të marr notën dhjetë për shkak të nivelit të lartë të vështirësisë dhe përkthimit të gabuar të pyetjeve.

Nëpërmjet këtyre rekomandimeve ata kërkojnë që ministria të marr në konsideratë mirëqenien e nxënësve në një vit të pazakontë teksa edhe mësimi është zhvilluar kryesisht online edhe me orë të reduktuara.

Top Channel