Skema e re e pensioneve, hyn ne fuqi ligji

23/01/2010 13:20

Ka hyre ne fuqi ligji qe lejon akivitetin privat per mbledhjen e kontributeve te sigurimeve shoqerore per efekt te pensionit.

Por ende Agjencia Shteterore e Mbikeqyrjes Fianciare nuk ka licencuar kompanite qe mund te uahstrojne kete aktivitet.
 
Cdo individ i punesuar apo edhe vete punedhenesi do te zgjedhin vete kompanine private te pensionit dhe do te percaktojne vete masen e kontributit qe do te derdhin. Sipas Enkeleda Shehit keto kompani private do te jene nen mbikeqyrjen e vazhdueshme te Agjensise se Mbikeqyrjes se Financave duke garantuar per sigurine e tyre.

Top Channel