OSBE ka dalë me një deklaratë lidhur me procesin e zgjedhjeve të 30 qershorit.

OSBE njofton se sot zyrtarisht hapi një mision vëzhgimi për zgjedhjet lokale të 30 qershorit në Shqipëri.

Misioni do të vëzhgojë zgjedhjet për pajtueshmërinë e tyre me angazhimet e OSBE-së dhe obligimet e tjera ndërkombëtare dhe standardet për zgjedhjet demokratike, si dhe me legjislacionin kombëtar. Vëzhguesit do të monitorojnë nga afër procesin e regjistrimit të votuesve, aktivitetet e fushatës, punën e administratës zgjedhore dhe organet përkatëse qeveritare, legjislacionin lidhur me zgjedhjet dhe zbatimin e tij, si dhe zgjidhjen e mosmarrëveshjeve lidhur me zgjedhjet. Misioni gjithashtu do të monitorojë mbulimin mediatik të fushatës.

Në ditën e zgjedhjeve, vëzhguesit do të monitorojnë hapjen e qendrave të votimit, votimin, numërimin e fletëvotimeve dhe tabelimin e rezultateve.

Njoftimi

Zyra e OSBE-së dhe (ODIHR) sot zyrtarisht hapi një mision vëzhgimi për zgjedhjet lokale të 30 qershorit në Shqipëri. Vendosja e misionit ndjek një ftesë zyrtare nga autoritetet e vendit.

Misioni udhëhiqet nga ambasadori Audrey Glover dhe përbëhet nga një ekip bazë prej 13 ekspertësh zgjedhor, me qendër në Tiranë dhe 18 vëzhgues afatgjatë që do të vendosen në dy skuadra në të gjithë vendin. Përveç kësaj, ODIHR do të kërkojë që shtetet pjesëmarrëse të OSBE-së të sigurojnë 250 vëzhgues afatshkurtër për të monitoruar procedurat në ditën e zgjedhjeve.

Misioni do të vëzhgojë zgjedhjet për pajtueshmërinë e tyre me angazhimet e OSBE-së dhe obligimet e tjera ndërkombëtare dhe standardet për zgjedhjet demokratike, si dhe me legjislacionin kombëtar. Vëzhguesit do të monitorojnë nga afër procesin e regjistrimit të votuesve, aktivitetet e fushatës, punën e administratës zgjedhore dhe organet përkatëse qeveritare, legjislacionin lidhur me zgjedhjet dhe zbatimin e tij, si dhe zgjidhjen e mosmarrëveshjeve lidhur me zgjedhjet. Misioni gjithashtu do të monitorojë mbulimin mediatik të fushatës.

Gjatë vëzhgimit, misioni do të takohet me përfaqësuesit e autoriteteve shtetërore, të administratës zgjedhore dhe të partive politike, si dhe me kandidatët. Ajo do të takohet gjithashtu me përfaqësuesit e shoqërisë civile, medias dhe komunitetit ndërkombëtar.

Në ditën e zgjedhjeve, vëzhguesit do të monitorojnë hapjen e qendrave të votimit, votimin, numërimin e fletëvotimeve dhe tabelimin e rezultateve. Për ditën e zgjedhjeve, misioni i vëzhgimit të zgjedhjeve të ODIHR-it do t’i bashkohet edhe një delegacion nga Kongresi i Autoriteteve Lokale dhe Rajonale të Këshillit të Evropës.

Një deklaratë e gjetjeve dhe konkluzioneve paraprake do të lëshohet në ditën pas zgjedhjeve. Një raport përfundimtar mbi vëzhgimin e të gjithë procesit zgjedhor do të publikohet përafërsisht dy muaj pas përfundimit të procesit zgjedhor.

Misioni i Vëzhgimit të Zgjedhjeve të ODIHR-it dhe Prezenca e OSBE-së në Shqipëri veprojnë veçmas nën mandatet e tyre përkatëse.

Top Channel