Interpelanca me Ramën, projektligji për marrëveshjen e sigurimeve shoqërore me Italinë dhe marrëveshja me INTERPOL-in, çfarë pritet të ndodhë sot në Kuvend

16/05/2024 09:12
Seanca plenare në Kuvend, 18 prill

Sot zhvillohet seanca plenare e radhës në Kuvend.

Rendi i ditës i seancës plenare është si më poshtë:

I. Miratimi i procesverbalit të seancës plenare të datës 9.5.2024.

2. Njoftime.

3. Interpelance me Kryeministrin, zotin Edi Rama kërkuar nga deputeti Tritan Shehu.

4. Pyetje e deputetes Erisa Xhixho drejtuar Ministres së Arsimit dhe Sportit, Zonjës Ogerta
Manastirliu.

5. Projektligj “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës
së Italisë në fushën e sigurimeve shoqërore” .

6. Projektligj “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Organizatës
Ndërkombëtare të Policisë Kriminale – INTERPOL, mbi privilegjet dhe imunitetet për
Konferencën e 51-të Rajonale Evropiane, që do të mbahet në Shqipëri në vitin 2024”.

7. Projektligj “Për ratifikimin e memorandumit të mirëkuptimit ndërmjet qeverisë së Republikës
së Shqipërisë (Këshilli i Ministrave) dhe qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për
programin e shkëmbimit akademik “Fulbright” .

8. Projektligj ·’Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9967, date 24.7.2008, “Për miratimin e
aktit normativ nr. 4, date 9.7.2008, “Për privatizimin dhe dhënien në përdorim shoqërive
tregtare dhe institucioneve shtetërore të ndërmarrjeve apo objekteve të veçanta, mjeteve
kryesore dhe mjeteve të xhiros së këtyre ndërmarrjeve'”‘, miratuar me ligjin nr. 9967, date
24.7 .2008,te ndryshuar”.

9. Projektligj “Për ratifikimin e marrëveshjes për bashkëpunimin ekonomik ndërmjet Këshillit të
Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës së Azerbajxhanit”.

I 0. Projektligj “Për etiketimin e produkteve me ndikim në energji”.

II. Diskutime për çështje jashtë rendit të ditës.

Top Channel