“Vëllai i Madh” i kërkon atyre të shkojnë një e nga një në dhomën e rrëfimit dhe të tregojnë një sekret që banorët nuk e dinë.

Më pas “Vëllai i Madh” duke vënë në dispozicion të gjitha sekretet dhe kanë kohë 24 orë të zbulojnë se cili sekret i përket kujt.

Ata do të flasin me njëri tjetrin,të bëjnë pyetje për dyshimet që kanë,duke provokuar,ngacmuar,duke mbledhur sa më shumë informacion.

Nëse mendojnë se e kanë gjetur se kujt i përket një sekret,duhet të shkojnë në dhomën e rrëfimit dhe të tregojnë përgjigjjen e tyre.

Për një sekret nuk duhet të thonë më shumë se një emër.Kush gjen më shumë sekrete do të ketë një privilegj në lidhje me lojën.

Top Channel