Orë të tëra pune dhe mësues të ardhshëm që përgatiten të përçojnë dijen edhe përmes artit.

Laboratori i aftësimit teknologjik e didaktik në Universitetin Aleksandër Xhuvani flet për përkushtimin dhe pasionin e studentëve të cilët prej 1 viti e gjysëm nuk ndajnë më këto ambiente.

Punime letre, druri gjithçka përcjell një mesazh, një ndjenje e më pas një mësim. Kjo mënyrë të nxëni pritet të krijojë një tjetër metodikë pune sidomos tek nxënësit e arsimit parashkollor dhe fillor.

Top Channel