Në Kosovë janë bllokuar që prej vitit 2011 pasuri të përfituara në mënyrë të paligjshme që mbërrijnë vlerën e 36 milionë eurove, nga të cilat janë konfiskuar rreth 2 milionë euro.

Zëri i Amerikës thotë se pavarësisht përmirësimeve në ligjin për konfiskimin e pasurisë, avancimi në këtë drejtim vazhdon të mbetet një sfidë sidomos për shkak të mungesës së kërkesave të prokurorëve.

Organizatat e shoqërisë civile konsiderojnë se kjo çështje është një prej pengesave kryesore për të luftuar dhe parandaluar korrupsionin. Pasuritë e sekuestruara nga rastet e korrupsionit, krimi i organizuar dhe financimi i terrorizmit menaxhohen nga agjencia e posaçme e administrimit të tyre.

“Kemi shtëpi, kemi spitale private, kemi automjete, e shumë pasuri të tjera që burojnë nga krimi i organizuar”, u shpreh Rrahim Rama, drejtori i agjensisë për administrimin e pasurisë së sekuestruar.

Por shuma e konfiskuar deri me tani sipas organizatave të shoqërisë civile është shumë e ulët, thotë VOA, për të ushtruar ndikim në luftën kundër këtyre dukurive negative dhe përpjekjet duken të pamjaftueshme për të ndëshkuar të gjithë ata që kanë përfituar në mënyrë të paligjshme.

Top Channel