Nëse i zënë vendin e punës njerëzve, edhe robotët duhet të paguajnë taksa. Robert Shiller i “The Guardian” kujton sesi ideja e vendosjes së një barre tatimore edhe mbi makinat që përdorin inteligjencën artificiale është hedhur për herë të parë majin e vitit të kaluar, në një draft raport të Parlamentit Europian, përgatitur nga eurodeputetja Mady Delvaux.

Duke këmbëngulur se përfshirja e robotëve në të tilla aktivitete mund të nxisë pabarazinë, raporti propozonte nevojën e paraqitjes së një raportimi mbi shtrirjen dhe proporcionin e kontributit robotik si dhe atë të taksimit e të derdhjes së kontributeve për sigurimet shoqërore.

Reagimi i publikut ndaj planit të Delvaux ishte më së shumti negativ, por Bill Gates e përkrahu plotësisht. Miliarderi mendon se qeveritë mund t’i përdornin taksat e robotëve për të financuar shërbimet njerëzore. Ato mund të ndihmojnë gjithashtu në ndreqjen e pabarazisë së të ardhurave.

Kundërshtarët e taksave të tilla argumentojnë se, dykuptimësia e termit “robot” e bën të vështirë përcaktimin e bazës së tatimit. Nga ata tjetër, këta zëra përpiqen të lartësojnë përfitimet e jashtëzakonshme e të pamohueshme që i sjell robotika rritjes së prodhimtarisë.

Top Channel