Lezhë, 15 punonjës të ujësjellësit, 18 muaj pa paga

21/12/2016 00:00

15 punonjës të ujësjellësit në Njësinë Administrative të Zejmenit në Lezhë, kanë 18 muaj që nuk paguhen, pavarësisht se deri më sot vazhdojnë të kryejnë detyrat dhe nuk kanë marrë asnjë urdhër për shkarkimin e tyre. Ata janë ankuar pranë Bashkisë së Lezhës, por shqetësimi i tyre ende nuk ka marrë zgjidhje.

Pas shqetësimit të ngritur nga punonjësit e ujësjellësit, gazetarët e Fiks Fare shkuan pikërisht pranë ujësjellësit të Pllanës, ku punonjësit paraqiten çdo ditë dhe kryejnë detyrat vullnetarisht me shpresën se një ditë do të paguhen. Një prej punonjësve tregon se çdo ditë vjen dhe ndez pompat, pasi ajo është e vetmja e cila ka çelësat e ujësjellësit dhe ka bërë këtë punë prej 15 vitesh. Nëse ajo nuk kryen këtë detyrë e gjithë zona e Pllanës mbetet pa ujë. E njëjta situatë është edhe me 6 ujësjellësit e tjerë.

Edhe punonjësi tjetër tregon se duhet të bëjë ndarjen e ujit sipas drejtimeve të ndryshme. E njëjta situatë paraqitet edhen ë ujësjellësit e tjerë. Punonjësi i ujësjellësit të Treshit tregon se pompat e ujit janë jashtë funksionit, por ai është i detyruar që bashkë me kolegun, t’i ruajnë çdo natë, pasi nëse vidhen, mban përgjegjësi penale. Megjithatë, ai tregon se që nga muaji maj 2015 është paguar vetëm në muajt nëntor-dhjetor 2015.

Pas ankesës së punonjësve të ujësjellësve ne u interesuam për zgjidhjen e problemit pranë njësisë administrative Zejmen sesi qëndron kjo çështje. Administratori Edmond Ndreu tregon se shqetësimi i punonjësve të ujësjellësit i është bërë prezent nga vetë ata, por gjatë takimeve ka konstatuar se ata nuk kanë asnjë kontratë pune me ish-komunën. Edhe në dosjet e ish-komunës, ai thotë se nuk është gjetur asnjë kontratë e tyre, që përbën shkelje të paraardhësve.

Në këto kushte, ai ka bërë të mundur vetëm pagesën e dy muajve, nëntor-dhjetor 2015, me buxhet të ndërmjetëm, kur ish-komunat iu bashkuan bashkisë së madhe dhe pritej që zgjidhja të bëhej në janar të vitit 2016. Por zgjatja e procedurave për kalimin e ujësjellësit në varësi të bashkisë, për shkak të borxheve të shumta, ka lënë pezull edhe këtë punonjës. Me buxhetin e këtij viti, bashkia nuk i ka lënë buxhet për asnjë punonjës ujësjellësi dhe sa herë ka probleme me ujësjellësit, ai është i detyruar të njoftojë bashkinë dhe përgjegjësia është e saj për zgjidhjen e çështjes.

Në këto kushte, ne kontaktuam në telefon me nënkryetarin e Bashkisë Lezhë, Enver Hafizi, i cili na premtoi se do zgjidhë këtë situatë deri në fund të vitit. Ai shpjegoi se ngërçi është krijuar për shkak të kalimit të ujësjellësit në varësi të tyre dhe që zgjidhja do jepet deri në janar. Sipas tij, punonjësit e ujësjellësit në çdo njësi administrative, në muajin janar 2017 do të kalojnë me kontrata të rregullta dhe me pagë me siguracione.

Sa u përket rrogave të prapambetura, ai thotë se do gjendet një zgjidhje ligjore që këto pagesa të bëhen në formën e shpërblimeve për këta punonjës që prej 18 muajsh bëjnë punë vullnetare.

Top Channel