Energjia e rinovueshme në Kosovë

01/10/2013 00:00

Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim ka shpallur në Prishtinë projektin për energji të ripërtëritshme me vlerë prej 12 milonë euro.

Nga kjo shumë, 3 milonë janë grante të Bashkimit Europian, si dhe përkrahje shtesë për konsulencë teknike nga qeveria norvegjeze.

Sipas drejtuesve të projektit, korniza është dizejnuar që të inkurajojë ndërmarrjet e vogla dhe të mesme shtëpiake që të investojnë në teknologji të efiçiencës së energjisë dhe racionalizimin e saj.

Sipas studimeve të bëra, rritja e efiçencës së energjisë do të ulë varësinë e Kosovës nga importi dhe do të kontribuojë në furnizimin e rregullt. Me këtë qëllim EBRD është duke ofruar kredi për insitucionet financiare.

“Shuma prej 12 milionë eurosh do të ndihmojë bankat të identifikojnë projektet e duhura, për t’i financuar ato dhe për t’i inkurajuar njerëzit që të investojnë më shumë në energji të ripërtëritshme dhe të qendrueshme. Është një projekt i kombinuar i cili ka të dyja tipet e përfitimeve dhe komponenti i  tretë, i cili do t’i ndihmojë investitorët që të ndërtojnë çentrale për energji të rinovueshme, e cila mund të jetë energji nga uji apo era, ose energji diellore”, deklaroi Henry Russell, drejtor i EBRD-së për rajonin.

“Shtimi i përdorimit të energjisë së ripërtëritshme përbën objektivin kryesor që është përfshirë në Traktatin e komunitetit të energjisë, në të cilin është e anëtarësuar Kosova. Shkurtimet në energji do të jenë një sfidë e madhe për qytetarët e Kosovës, si dhe për ndërmarrjet për shumë vite.  Ndihma e Bashkimit Europian është fokusuar në ripërtëritjen e sektorit të energjisë”, tha Kristof Shtok, shefi i Komisionit Evropian në Kosovë.

Kosova është bërë shtet anëtar i Bankës për Rindërtim më 17 dhjetor të vitit të kaluar.

Top Channel