Nga janari 2020-ës qytetarët do të kenë mundësi që të rivlerësojnë pasuritë e tyre të paluajtshme për efekt të pagimit të taksave gjatë shtijes së pronës.

Aktualisht çdo shitje prone banesë, dyqan apo tokë takohet me 15 përqind që rezulton si diferencë mes çmimit të blerjes dhe atij të shitjes.

Me procesin e rivlerësimit çdo indivit mund të rrisë vlerën e tarifës fillestare prej 3%.

Top Channel