“Top Story” do të bëjë publik një tjetër skandal, që lidhet me mosfunksionimin e institucioneve që duhet të garantojnë sigurinë ushqimore.

Sipas raporteve të Inspektoratit Qendror është faktuar se, ISUV nuk ka kryer analizat e produkteve për mbrojtjen e bimëve për vitin 2016, duke mos evidentuar cilësinë e tyre, si dhe problematikën.

Pra, sipas këtij raporti, ISUV nuk ka realizuar asnjë analizë për asnjë nga pesticidet që kanë hyrë në Shqipëri në vitin 2016.

Ende nuk dihet se çfarë ka ndodhur me të njëjtat analiza gjatë vitit 2017, pasi AKU-ja, në shkelje të plotë me ligjin, nuk ka paraqitur raportin e punës për këtë vit.

Top Story/ ISUV nuk ka kryer asnjë analizë për pesticidet në perime, që nga 2016Top Story do të bëj publik një tjetër skandal që lidhet me mosfunksionimin e institucioneve që duhet të garantojnë sigurinë ushqimore.Sipas raporteve të Inspektoratit Qendror është faktuar se ISUV nuk ka kryer analizat e produkteve për mbrojtjen e bimëve, për vitin 2016 duke mos evidentuar cilësinë e tyre si dhe problematikën. Pra, sipas këtij raporti ISUV nuk ka realizuar asnjë analizë për asnjë nga pesticidet që kanë hyrë në Shqipëri në vitin 2016.Ende nuk dihset se çfarëka ndodhur me të njëjta analiza gjatë vitit 2017, pasi AKU në shkelje të plotë me ligjin nuk ka paraqitaur raportin e punës për këtë vit.

Posted by Top Story në Top Channel on Wednesday, April 24, 2019

Top Channel