Privati, më shumë energji se shteti! Përmbyset trendi, hidrocentralet private prodhuan më shumë se ato publike

26/05/2024 12:52

Sektori privat prodhoi më shumë energji se hidrocentralet publike në tremujorin e parë të vitit.

Shifrat nga institute statistikave tregojnë se tre muajt e parë të viti gati 50.3% e energjisë u prodhua nga hidrocentralet private duke shënuar përmbysjen e një trendi, që nga legalizimi i koncesioneve në 2007-tën. Rritje të prodhimit ka edhe nga sektori fotovoltaik, i cili kontribuoi në 2.8% të prodhimit nga 0.6% një vit më parë.

Në totalin e saj, në tremujorin e parë energjia në dispozicion nga burimet ujore të vendit pësoi rënie në krahasim me një vit më parë.

Kjo ka detyruar KESH që të importojë 2.2 herë më shumë energji në këtë periudhë, ndërsa eksporti u ul me 10% nga një vit më parë.

Tek trendi i konsumit të energjisë, shihet se bizneset pësuan një ulje të lehtë gjatë kësaj periudhe, ndërsa familjet e rritën konsumin e tyre. Më shumë energji është përdorur gjatë kësaj periudhe në krahasim me një vit më parë, ndërsa sasia vijon të mbetet në nivelet mesatare të pesë viteve më parë.

Ndërkohë INSTAT bën me dije edhe se humbjet në rrjetin energjetik janë ulur nga 25% një vit më parë, në 21.9%. Humbjet pësuan rënie si në transmetim dhe në shpërndarje. Më së shumti përmirësimi ka ardhur në pjesën e humbjes joteknike apo siç quhen ndryshe vjedhjet e energjisë.

Top Channel