Largimet ilegale drejt Anglisë/ Mbretëria e Bashkuar financon projektin për rritjen e punësimit dhe zhvillimit

04/07/2023 16:35

Një projekt i financuar nga Mbretëria e Bashkuar do të zbatohet gjatë tri viteve në vijim në qarkun e Kukësit, me qëllim të ndihmojë qytetarët që emigrojnë në mënyrë të jashtëligjshme drejt Anglisë, që të punojnë dhe zhvillohen në qytetin e tyre.

Projekti “Perspektiva të Reja zbatohet nga Swisscontact, në partneritet me TAG.

Projekti synon të rrisë punësimin e njerëzve të cilëve aktualisht u mungojnë aftësitë ose aksesi në punësim ose vetëpunësim. Në fokus janë veçanërisht të rinjtë, që shpesh zgjedhin të largohen nga vendi dhe të emigrojnë drejt Anglisë ilegalisht.

“G swisscontact do të punojë me bizneset lokale për të ofruar mundësi për (vetë) punësim ose trajnimin e njerëzve në sektorë inovative që lejojnë punën në distancë, për shembull në IT. Do të mundësojë lidhjen efikase të bizneseve me institucionet mikrofinanciare, do të forcojë mundësitë për investime në rajon dhe do të përmirësojë mjedisin e biznesit në rajon. Projekti përshtat një qasje gjithëpërfshirëse për të kuptuar dhe adresuar çështjet kyçe që ndikojnë në vendimet e njerëzve dhe familjeve për të emigruar në mënyrë të parregullt.

Projekti do të punojë për të identifikuar mundësitë e biznesit dhe punësimit në rajon, ndër të tjera në sektorin e (agro) turizmit, bimëve mjekësore, përmirësimin e agro-përpunimit ose shërbimet e bazuara në TIK. Ai synon të nxisë sipërmarrjen lokale, të forcojë bizneset lokale dhe të përmirësojë sistemet e tregut”, thuhet në deklaratën për shtyp.

Projekti, që u prezantua në Peshkopi me praninë e ambasadorit britanik në vendin tonë, Alastair King-Smith dhe kryebashkiakut Rahim Spahiu bashkëpunon me qeverisjen në nivel lokal dhe kombëtar dhe ndihmon autoritetet vendore të zhvillojnë plane dhe të krijojnë një mjedis më të favorshëm për zhvillimin ekonomik lokal, për të shfrytëzuar potencialin e plotë të rajonit të Kukësit.

Top Channel