Prof.Asoc.Dr. Dorina Hoxha është zgjedhur Dekane e Fakultetit të Drejtësisë me 49 vota pro, 22 kundër dhe 5 të pavlefshme.

Tashmë ajo është në krye të një prej fakulteteve më të rëndësishme në vend, godinë nga e cila dalin përfaqësuesit e ligjit shqiptar.

Dorina Hoxha përfundoi arsimin juridik në Universitetin e Padovës në Itali në vitin 2004 (Dottore në Giurisprudenza).

Në vitin 2008 ajo mori një LL.M të avancuar. në Master niveli i dytë në “Bashkëpunimi Ndërkombëtar kundër Krimit të Organizuar Financiar Transnacional” në Itali.

Si studiuese ajo përfundoi masterin me temën “Luftimi i krimit të organizuar” në PAMECA në vitin 2007.

Në vitin 2008 ishte eksperte ligjore Programi për Sundimin e Ligjit në Shqipëri, projekti i USAID-it, me detyra kryesore si asistencë teknike koordinuese në gjykatat pilot, përfshirë reformën ligjore. zbatimi.

Në vitin 2013 ajo mbrojti tezën e doktoraturës për të drejtën penale, duke analizuar ndërveprimin mes kohës dhe krimit. Ajo u bë Profesore e Asociuar në vitin 2016 dhe është bashkëautore në botime të ndryshme si Manuali i së Drejtës Penale, Pjesa e Përgjithshme, një libër i detyrueshëm në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës.

Për më shumë se pesëmbëdhjetë vjet ajo ligjëron teorinë e së drejtës penale në FLUT. Ajo është avokate për çështjet penale dhe civile me përvojë mbi 15 vjet dhe në vitin 2019 është vlerësuar me Togën e Artë nga Oda e Avokatisë Penale. Është autore e shumë artikujve shkencorë në Shqipëri dhe jashtë saj.

Në 2013 ka marrë gradën shkencore “Doktor” me një temë në të drejtën penale, duke analizuar lidhjen e kohës dhe veprës penale. Ajo ka fituar gradën shkencore “Profesor i asociuar” në 2016 dhe është bashkëautore në publikime të ndryshme si “E drejta penale, Pjesa e përgjithshme”, një libër i detyrueshëm në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës.

Mbi 15 vjet ajo jep leksione në lëndën “E drejta penale, Pjesa e përgjithshme”. Ajo gjithashtu është avokate në çeshtjet civile dhe penale me një eksperience mbi 15 vjet dhe në vitin 2019 ajo ka fituar çmimin “Toga e artë” nga Shoqata e Avokatëve Penalistë. Dekania e re e Drejtesise vijon traditen familjare ne fushen e Drejtesise eshte padyshim nje eksperte me te mira dhe do lere gjurme te vleresueshme ne sistemin e pergatitjes se juristeve te rinj ne Shqiperi.

FOTO GALERI
2/3

Top Channel