Prokurori i Vlorës, Erjon Çelaj është shkarkuar nga Vettingu ditën e sotme.

Erion Çelaj e ka filluar karrierën në sistemin e drejtësisë në vitin 1998 dhe ka punuar fillimisht si prokuror në Përmet dhe në Fier. Prej vitit 2008, ai e ushtron funksionin në Prokurorinë e Rrethit Vlorë.

Analiza e pasurisë është një ndër tre shtyllat e rivlerësimit për prokurorët, së bashku me kontrollin e figurës dhe vlerësimin e aftësive profesionale.

Në deklarimin për herë të parë në vitin 2004, prokurori Erion Çelaj nuk zotëronte asnjë pasuri, ndërsa në fund të vitit 2019, pasuria e tij familjare kap vlerën e 11.3 milionë lekëve.

Ai zotëron familjarisht pasuri të paluajtshme me vlerë 6.7 milionë lekë, kursime të akumuluara në cash prej 3.1 milionë lekë, likujditete bankare prej 1 milion lekësh dhe një automjet me vlerë 450 mijë lekë.

Të ardhurat familjare për periudhën deklaruese janë 31.3 milionë lekë, nga të cilat gati 54% kanë si burim pagën nga funksioni i gjyqtarit, 23% nga dhuratat në cash, 19% nga paga e bashkëshortes dhe 2.5% nga qiratë.

Top Channel