RAPORTI I MF / Bashkia Tiranë renditet e para për investimet për banorë

07/07/2021 18:07

Bashkia e Tiranës renditet e para për investimet për banorë. Së fundmi Ministria e Financave dhe Ekonomisë ka bërë publik raportin vjetor mbi financat publike vendore 2020.

Ky raport, përmban informacione të detajuara financiare për njësitë e vetëqeverisjes vendore, për të gjithë qytetarët dhe grupet e interesit dhe për të kuptuar më shumë në lidhje me menaxhimin financiar në nivel vendor.

Nga të dhënat, rezulton se Bashkia e Tiranës është e para me 21.7 mijë lekë të investuara për banor. Pavarësisht numrit të lartë të banorëve, Bashkia Tiranë ka normën më të lartë të investimeve për banorë me qëllim përmirësimin e shërbimeve dhe të infrastrukturës për qytetarët e saj.

Edhe pse një vit i vështirë për shkak të pandemisë dhe ku Bashkia e Tiranës ka bërë amnisti taksash për të lehtësuar bizneset, investimet nuk janë ndalur duke vijuar me të njëjtin ritëm projektet e parashikuara.

Top Channel