Bushka rendit shkeljet kushtetuese që ka kryer Presidenti Meta: Thirrja për urrejtje dënohet me 2-8 vite burg

25/05/2021 11:11

Komisioni Hetimor është mbledhur për të hetuar shkeljet që ka kryer presidenti Ilir Meta gjatë zgjedhjeve të 25 prillit.

Anëtarja Klotilda Bushka është shprehur se nuk ka nevojë më për prova të reja ndërsa po diskutojnë për shkeljet e Presidentit dhe deklaratat e dhëna gjatë fushatës dhe ditën e heshtjes zgjedhore.

Bushka rendit shkeljet e Metës duke thënë se ndër to përfshihet thirrja për urrejtje që dënohet me 2-8 vite burg.

Klotilda Bushka: Roli kryesor i presidentit është uniteti kombëtar. Parim i kushtetutës është qe te gjithë janë te barabarte para ligjit. Thirrja për urrejtje dënohet me burg 2-8 vjet. Në analizë të akteve që kemi marrë në shqyrtim, jemi duke analizuar nëse kemi të bëjmë me shkelje. Duhet të identifikojmë se cilat janë ato veprime, akte, që pretendohet se janë shkelje. Bëhet fjalë për deklarata. Kreu i shtetit nuk duhet të ushtrojë asnjë kompetencë tjetër, përveç asaj që i ka caktuar Kushtetuta. 

Më lejoni të përcaktoj edhe njëherë se në çfarë faze të shqyrtimit procedural jemi. Në vijim të punës, sot pasi kemi përfunduar administrimin e provave jemi në fazën mbi diskutimin e provave. Ne nuk do të kërkojmë më prova të tjera. Përsa kohë e kemi konsideruar se të gjitha provat tona janë depozituar administruar  dhe është mbyllur hetimi është radhë të shqyrtojmë këto prova.  Jemi një komision hetimor që po hetojmë shkeljet e kryera nga Presidenti i Republikës dhe objekti i hetimit është hetimi dhe verifikimi nëse aktet e kryera nga Presidenti gjata dhe pas fushatës dhe ditën e zgjedhjeve përbejnë shkelje të kushtetutës.

Duke iu referuar objektit të hetimit dhe kërkesave të parashtruara në kërkesën e 49 kolegëve tanë, pretendimet lidhen me këto shkelje:

Shkelja e betimit të Presidentit

Shkelja e detyrimeve kushtetuese për të qenë përfaqësues i unitetit të popullit

Shkelja e detyrimeve kushtetuese për të mos ushtuar asnjë aktivitet tjetër përveç atë të Presidentit.

Shkelja e detyrimeve kushtetuese për të mos ushtruar asnjë kompetencë të parashikuar në ligj

Cënim i të drejtave të  individëve

Cënim me partnerët strategjik

Cënim i  imazhit të vendit

Abuzim me kompetencat e presidenti

Ky komision duhet të japë konkluzione në lidhje me ekzistencën e këtyre shkeljeve dhe të vërtetojë nëse këto shkelje janë të rënda për ti dhënë përgjigje kolegëve deputetë.

Komisioni Hetimor duhet të bazohet në provat dhe faktet. Në lidhje me shqyrtimin për shkeljen e rëndë, në legjislacionin përkatëse nuk kemi një përcaktim të qartë, por duke iu bazuar jurisprudencës, opinionit të Venecias, Komisioni mund të analizoje shkeljen e rëndë në varësi të disa faktorëve. Ju vë në dijeni se kolegët deputetë kanë ngritur pretendime që lidhet me disa nene të kushtetutës.

Unë mendoj se nuk ka qëllim legjitim në deklaratat e Presidentit. Nëse i marrim këto deklarata, ato janë bërë në kohën e zgjedhjeve. Kemi para një sërë praktikash të Komisionit të Venecias dhe Gjykatës Kushtetuese që flasin për të drejtat për tu zgjedhur dhe për të zgjedhur. Në materialin e ekspertëve ligjore keni një sërë analizash që arrijnë në konkluzionin se kur jepen mesazhe pro apo kundër një force politike ndërhyhet. E thënë në këtë formë dalë nga roli i përfaqësuesit të unitetit të kombit është shkelur e drejta për të zgjedhur. Këto thirrje krijojnë diferencim dhe ndasi politike, krijojnë etiketime që nuk mund të mos ndikojnë te zgjedhësit për të krijuar bindjen e vetë.

Top Channel