Bashkia e Shkodrës ka bërë përditësimin e fundit lidhur me situatën e krijuar pas reshjeve të rrëmbyeshme të shiut.

Sipas njoftimit, vetëm 0,03 m larg daljes nga shtrati është niveli i ujit të liqenit të Shkodrës, që sipas bashkisë rrezikon të dalë nga shtrati.

Në raportin ditor thuhet më tej se rruga në Obot është e bllokuar për mjetet e ulëta dhe se niveli i ujit mbi rrugë arrin 80 cm.

“Ditën e sotme do të fillojë mbështetja me pako ushqimore dhe ushqim për gjënë e gjallë. Për këtë kërkohet mbështetje për të siguruar ushqimin për një periudhë një mujore për gjënë e gjallë dhe për familjet në zonat e përmbytura”, thuhet në njoftimin e bashkisë së Shkodrës.
Më tej bëhet e ditur se janë përmbytur 1903 hektarë tokë gjithsej.

Njoftimi i plotë
Informacion mbi situaten e përmbytjeve në territorin e Bashkise Shkodër, data 12.01.2021, ora 08.30
Nga monitorimi periodik në terren ditën e sotme datë 12.01.2021,ora 08.30, situata e përmbytjeve në terren vazhdon të jetë si më poshtë:
• Hidrometri në Dajç në orën 08.30, shënon kuotën 6.46m.(Kuota max 6.30 m)
• Hidrometri i Liqenit të Shkodrës në orën 08.30,shënon kuotën 8.67 m. (Kuota max 8.70 m)
• Hidrometri i lumit Drin në orën 08.30,shënon kuotën 7.07m. (Kuota max 7.50 m)
Bashkia Shkodër
Siperfaqe totale e përmbytur 1903 Ha
1. Tokë e pakultivuar 536 Ha
2. Foragjere të dyta, jonxhe 1185 Ha
3. Grurë 95 Ha
4. Bimë dekorative 80 Ha
5. Pemtore 7 Ha
Nj.A. Ana e Malit
1. Vazhdon të jetë e bllokuar rruga për në Obot për mjetet e ulëta. Rruga e Obotit është e kalushme vetëm me mjete të larta. Niveli i ujit mbi rrugë arrin mbi 80cm.
2. Ujesjellesi Oblika 1 si pasojë e përmbytjeve është jashtë funksionit.
3. UKSH ka furnizuar me uje te pijshëm banore të fshatit Oblikë.
4. Sipërfaqja e tokës bujqësore e përmbytur vlerësohet në 960 Ha, kryesisht në fshatrat Obot, Muriqan,Oblikë
• Tokë e pakultivuar 210 Ha
• Foragjere të dyta, jonxhe 705 Ha
• Grurë 40 Ha
• Pemtore 5 Ha
• Janë shpërndarë në Obot 140 koli ujë, nga 9 litra kolia, për 70 familje.
Nj.A Dajç
Sipërfaqja e tokës bujqësore e përmbytur vlerësohet në 800 Ha, kryesisht në zonën e quajtur “Këneta e Dajçit” (fshatrat Dajç,Mushan,Shirq,Suka-Dajç,Pentar,Darragjat), nga të cilat :
• Tokë e pakultivuar 275 Ha
• Foragjere të dyta, jonxhe 390Ha
• Bimë dekorative 80 Ha
• Grurë 55 Ha
2. UKSH ka furnizuar me uje të pijshëm banore të fshatit Oblikë.
3. Për shkak të rritjes së nivelit të ujit është bllokuar segmenti në vendin e quajtur Urrelat që lidh fshatërat Shirq me Darragjat .
Nj. A. Guri i Zi
1. Sipërfaqja e tokës bujqësore e përmbytur vlerësohet në 3 Ha, kryesisht në fshatin Rrenc.
• Tokë e pakultivuar 3 Ha
• Vazhdon gerryerja e tokës bujqësore nga lumi Drin në vendin e quajtur Mali i Vukatanit, fshati Ganjollë.
Nj.A. Velipojë
1. Sipërfaqja e tokës bujqësore e përmbytur vlerësohet në 60 Ha, kryesisht në fshatrat Ças,Reç (këneta Reçit),Baks i Ri,Luarz.
• Tokë e pakultivuar 15 Ha
• Foragjere të dyta, jonxhë 45 Ha
2. Ka shkarje dherash në rrugën Baks –Rrjoll. Bashkia Shkodër po punon një fadromë për pastrimin.
Nj.A.Bërdicë
1. Sipërfaqja e tokës bujqësore e përmbytur vlerësohet në 70 Ha, kryesisht në fshatin Trush (fusha e Stomes), e Bërdicë e Madhe
• Tokë e pakultivuar 30 Ha
• Foragjere të dyta, jonxhe 40 Ha
2. Vazhdon gërryerja e tokës bujqësore nga lumi Drin në vendin e quajtur Harku i Bërdicës, fshati Bërdicë e Sipërme.
Nj.A.Rrethina
1.Sipërfaqja e tokës bujqësore e përmbytur vlerësohet në 10 Ha, në fshati Zues
• Tokë e pakultivuar 3 Ha
• Foragjere të dyta, jonxhe 5 Ha
• Pemtore 2 Ha
3.Vazhdon gërryerja e tokës bujqësore nga lumi Kir në vendin e quajtur Bardhaj, fshati Bardhaj.
Gjithashtu ka rritje të nivelit të ujit nga Liqeni i Shkodrës, në zonën e Livadeve dhe Dobraç.
Ditën e sotme do të fillojë mbështetja me pako ushqimore dhe ushqim për gjënë e gjallë. Për këtë kërkohet mbështetje për të siguruar ushqimin për një periudhë një mujore për gjënë e gjallë dhe për familjet në zonat e përmbytura.

Top Channel