“Banka Botërore do të mbështesë Shqipërinë me një program prej 80 milionë dollarë. Janë para që do të ofrohen në formën e kredisë dhe që janë planifikuar të shkojnë për zgjerimin e burimeve ekonomike të ringritjes së vendit pas Covid-19.”

Paralelisht, ky projekt synon edhe adresimin e çuarjes para të reformave afatgjata duke vënë theksin te forcimin i transparencës dhe qëndrueshmërisë së financave publike si dhe te mbështetja e bizneseve e krijimit të vendeve të reja të punës.

Po ashtu, përmes kësaj huaje do të mbështeten disa sektorë kyçë të ekonomisë si bujqësia apo turizmi përmes instrumenteve të ndryshëm.

“Konsolidimi i politikave dhe institucioneve për qëndrueshmëri fiskale dhe zhvillim ekonomik është element kyç për të siguruar rimëkëmbjen e fuqishme të ekonomisë dhe rindërtim më të mirë menjëherë pasi të hiqen gradualisht kufizimet në jetën ekonomike që kanë si qëllim ruajtjen e shëndetit publik”, shprehet Maryam Salim, Menaxhere e Zyrës së Bankës Botërore në Shqipëri.

Kjo mbështetje financiare është pjesë e një programi më të gjerë të ofruar nga institucioni financiar ndërkombëtar dhe partnerë të tjerë të huaj për të ndihmuar vendin në kapërcimin e sfidave të krijuara pas goditjes nga tërmeti dhe  kriza e koronavirusit dhe parashikohet të shlyhet brenda një afati 12-vjeçar.

 

 

Top Channel