Këshilli i Lartë Gjyqësor (KLGJ), ditën e sotme ka emëruar si gjyqtarë 15 magjistratë.

Gjyqtarët e emëruar nga Këshilli i Lartë Gjyqësorë, janë si më poshtë vijon:

1. Znj. Erlanda Agaj;
2. Z. Marko Boshku;
3. Znj. Elisabeta Gjoni;
4. Z. Klejda Çapja;
5. Z. Artur Prenga;
6. Z. Mirjan Mustafaj;
7. Znj. Kostandina Kuro;
8. Znj. Iva Zemani;
9. Znj. Enisa Shahini;
10. Znj. Ema Shaholli;
11. Z. Shkëlzen Liçaj;
12. Z. Xhevdet Lika;
13. Z. Ligoraq Toshi;
14. Z. Hazbi Balliu;
15. Z. Florin Demollari.

Këshilli ka vendosur gjithashtu që gjyqtari Osman Aliu, të përfitoi pagën për të gjithë kohën e pezullimit nga detyra. Gjithashtu, Këshilli vendosi deklarimin e mbarimit të statusit të magjistratit për shkak të dorëheqjes nga detyra, të tre gjyqtarëve.

KLGJ vendosi kualifikimin e dy kandidatëve për në formimin fillestar pranë Shkollës së Magjistraturës, për vitin akademik 2019-2020, duke përmbyllur kështu procesin e hetimeve të thelluara për këta kandidat.

Top Channel