Vaksinat janë pjesë e rëndësishme e shëndetit publik për të siguruar mbrojtje të vazhdueshme, megjithatë ka ende individë që nuk vaksinohen dhe shërbejnë si burim infeksioni ndaj sëmundjeve të ndryshme që mund të parandalohen nga vaksinat.

•Si funksion zinxhiri ftohës i vaksinave dhe sa të sigurta janë ato?

•Debati dhe interesi i papritur mbi Vaksinimin

•Grupet antivaksinë dhe kosto e keqinformimit për shkak te ndërprerjes se vaksinës

•Kalendari i vaksinimit të ISHP-se dhe evoluimi i tij ndër vite

•Pse duhet aplikuar vaksina kundër Rotavirusit dhe sa e rëndësishme është futja e vaksinës antihpv në Shqipëri

Gjithçka, në Hipokrati

Sonte, ora 18:00

Top Channel