Programi Shkollat e Shekullit 21, është nisma më e madhe arsimore e British Council në Ballkanin Perëndimor, (përfshi Shqipërinë – në marrëveshje me MASR); një program ambicioz trevjeçar i cili do t’i pajisë mbi një milion nxënës të moshës 10-15 vjeç në vendet e Ballkanit Perëndimor, me aftësi të mendimit kritik, zgjidhjes së problemeve dhe kodimit.

Ai synon të rrisë brezin e ardhshëm të novatorëve dhe sipërmarrësve, si dhe të ndërtojë mundësi punësimi.

Top Channel