Drejtori i Autoritetit Rrugor Shqiptar Afrim Qendro doli sot përpara mediave në një komunikim të posaçëm për të bërë transparencë mbi akuzat e h​edhura nga opozita për koston e projektit të rehabilitimit të Unazës së Madhe të Tiranës, segmenti Pallati me Shigjeta- Sheshi Shqiponja.

Pretendimit të liderit të opozitës Lulzim Basha se kostot e kësaj vepre janë të fryra disafish krahasuar dhe me segmentet e tjera të unazës, Qendro ju përgjigj duke sjellë në vëmendjen e opinionit publik tre shembuj konkret: atë të segmentit “Komuna e Parisit-Shkolla Teknologjike”; atë “Shkolla Teknologjike –Sheshi Shqiponja”; dhe krahasimin mes kostos së mbikalimit të Kamzës dhe atij të projektit të ri me Nyjen e Shqiponjës.

Për efekt krahasimi në kushte të barabarta, për shkak se segmenti “Komuna e Parisit – Shkolla Teknologjike” nuk ka një vepër të natyrës dhe madhësisë së Nyjes së Sheshit Shqiponja, kjo e fundit është ndarë më vete, jashtë projektit që krahasohet.


SHEMBULLI 1
Kosto e segmentit “Komuna e Parisit – Shkolla Teknologjike”. Projekt i hartuar dhe filluar zbatimin në qeverisjen e PD dhe Bashës kryebashkiak të Tiranës

1. Projekti i hartuar në vitin 2012 (miratuar nga Këshilli Teknik i Bashkisë pa pjesëmarrjen e ARRSH)

2. Kontraktorët (Albavia dhe Salillari)

3. Parametrat: Gjatësia 2,05 km. (Rrugë kategoria A Urbane 2.05km + rrugë dytësore 3.88km)

4. Veprat inxhinierike janë struktura të thjeshta inxhinierike: 4 mbikalime automjetesh; 1 nënkalim automjetesh

5. Kosto totale e ndërtimit 28,95 milion Euro (pa TVSH)

6. Kosto për kilometër 14,12 milion Euro

SHEMBULLI 2
Kosto e segmentit “Pallati me Shigjeta –Sheshi Shqiponja”. Projekti i cili po zbatohet aktualisht nga ARRSH.

1. Projekti i hartuar në vitin 2018 (Miratuar nga Këshilli Teknik i ARRSH, me pjesëmarrjen e Bashkisë Tiranë +Oponencë Teknike nga Instituti i Ndërtimit)

2. Projekti me Leje Zhvillimore dhe Leje Mjedisore.

3. Kontaktorët (Victoria Invest, Salillari dhe DH Albania & Biba X)

4. Parametrat: 2,34 km (Rrugë kateoria A Urbane 2.34km+ rrugë dytësore 6,63 km)

5. Vepra inxhinierike struktura të komplikuara: 2 mbikalime auto+këmbësorë; 3 nënkalime auto+këmbësorë; 1 urë tek Lana.
6. Kosto totale e ndërtimit 30,3 milion euro (Pa TVSH). (Nyja Shqiponjës trajtohet më vete)

Top Channel