Rritja e nivelit të Liqenit të Fierzës përmbyti tokat bujqësore të 20 familjeve në fshatin Breglum të Njësisë Administrative Tërthore në Kukës.

Këtë vit situatën e përkeqësojnë mbetjet që ka sjellë liqeni. Lagjia “Kovaç” përmbytet çdo vit, si pasojë e rritjes së nivelit të ujit të liqenit të Fierzës.

Një pjesë e familjeve janë trajtuar në skemat e dëmshpërblimit të të përmbyturve apo kanë ikur. Por shumë banorë mbeten në fshat, pasi nuk kanë mundësi ekonomike që të shpërngulen.

Top Channel